Återser Bob Bailey


We made a film together Bob Bailey and I, ”Teaching Animal Trainers Operant Conditioning” some years ago. Bob had a seminar in Borlänge/Sweden yesterday and I took the chance to meet up with him. Bob is certainly world famous for his work and I’m proud to have had such a great project together with him.

Skogforsk


Vi återbesöker Bengt Ehnström i Nås/Dalarna för att komplettera vår film om aspen på uppdrag åt Skogforsk. Väntan på det blåbandade ordensflyet blev dock förgäves denna gång.

Upplandsmuséet Disagården


Jag är väldigt glad över att ha fått Upplandsmuseet som kund. Håller just på att avsluta arbetet med en kort film om Disagården i Gamla Uppsala.
October 2019
September 2019
August 2019
March 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
September 2017