Skogforsk


Vi återbesöker Bengt Ehnström i Nås/Dalarna för att komplettera vår film om aspen på uppdrag åt Skogforsk. Väntan på det blåbandade ordensflyet blev dock förgäves denna gång.
October 2019
September 2019
August 2019
March 2019
December 2018
November 2018
October 2018
September 2018
August 2018
July 2018
June 2018
May 2018
September 2017