PANTHEON Film & Fotografi AB

kreativt samarbete

FullSizeRender
Tillsammans med bl a Sverker Johansson på Bitzer AB ska jag producera ett antal filmer åt Sveriges Lantbruksuniversitet och deras forskningsprojekt Future Forest.