PANTHEON Film & Fotografi AB

Tillvaratagande av vilt

På uppdrag av Svenska Jägareförbundet arbetar jag sedan i höstas med ett flertal utbildningsfilmer om tillvaratagande av vilt och slakthygien. Filmerna väntas vara färdiga under hösten/vintern 2012.

morner vildsvin