PANTHEON Film & Fotografi AB

Huset
Film är ett starkt medium för att berätta en historia. Företaget Pantheon startades hösten 2001 och blev Pantheon Film & Fotografi AB oktober 2012. Jag arbetar med film & fotografi i stor variation. Bredden ger mångfald och mångfald inspirerar! Inget uppdrag är det andra likt!